PRIDEPARAD 2024

Anmälan till Prideparaden 2024


Anmälan kan göras fram till måndag 26 juni

Delta som privatperson

Du som vill gå i paraden som deltagare behöver inte anmäla dig. Det är bara att hitta en bra plats någonstans längst med paraden och delta där du hittar en lucka.

Delta i grupp eller som förening

Anmälan för föreningar och grupper som vill delta i paraden är obligatorisk. Politiska partier och religiösa organisationer som inte är sponsorer måste erlägga en kommersiell avgift på 500 kr.

Gör en uppskattning av hur många deltagare ni blir och fyll i intresseanmälan. På så vis kan vi planera startområdet och turordningen.

Vi kan tyvärr inte ha fordon i paraden! 


Viktigt att tänka på

Anmälan för föreningar och grupper som vill delta i paraden är obligatorisk.

Alla deltagare i Prideparaden måste känna till och följa Trollhättan Prides värdegrund och Ordningsregler för en Prideparad.

Tänk även på att det råder maskeringsförbud på allmän plats, detta innebär att du inte får täcka ansiktet när du deltar i paraden. Samtliga anvisningar från paradledningen eller paradansvarig måste följas.


Allmänna ordningsregler

Som grund gäller Ordningslag (1993:1617)

  • Samtliga anvisningar från Trollhättan PRIDE måste följas.
  • Alla måste ta ansvar för sina egna sopor och eget skräp. Det är förbjudet enligt nedskräpningslagen att lämna sopor och skräp på gatan.
  • Under paraden råder alkoholförbud för deltagare.
  • Det är förbjudet enligt svensk lag att bära mask eller täcka ansiktet, vid frågor hänvisar vi till polisen 11414.
  • Det är förbjudet att kasta saker från paraden, så lämna konfetti och liknande hemma. Däremot går det bra att dela ut saker till åskådarna om detta inte skräpar ner eller sinkar paraden.
  • Alla grupper måste hålla ihop avståndet till gruppen framför. Det får inte uppstå luckor mellan grupperna.
  • Om något händer eller ni har frågor kontakta Paradledare. Dessa har kontaktuppgifter till sjukvårdspersonal och polis.