MEDLEM

VARFÖR SKA JAG BLI MEDLEM?


ÅRSMÖTE

10 oktober 2018

Dagordning: Klicka på länken här nedan

Under årsmötet valde vi ordförande, kassör och ledamöter för styrelsen, revisorer, valberedning samt anta föreningens stadgar. 

Under året kommer styrelsen leda arbetet inför Trollhättan Pride sommaren 2019. 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Trollhättan Pride