MEDLEM

VARFÖR SKA JAG BLI MEDLEM?


På våra årsmöten väljer vi ordförande, kassör och ledamöter för styrelsen, revisorer, valberedning samt antar föreningens stadgar. 

Under året kommer styrelsen leda arbetet inför Trollhättan Pride sommaren 2020. 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Trollhättan Pride