ENGAGERA DIG

Engagera dig med oss

Det är bara tillsammans som vi kan göra skillnad, tillsammans hjälps vi åt! Det kan du göra på flera olika sätt, bli medlem och engagera dig i Trollhättan Prides förening, anmäl ditt företag eller din organisation till att sponsra vår verksamhet, eller bli volontär och hjälp oss att genomföra våra olika arrangemang! 

Bli medlem i Trollhättan Pride

Bli sponsor för Trollhättan Pride