Trollhättan Pride 2022

Markera lördagen den 20 augusti i er kalender för då kommer Trollhättan Pride tillbaka med en massa kärlek och regnbågar!
🌈❤️🌈
Just nu pågår planeringen för fullt, vi återkommer med mer info löpande. 

 

TROLLHÄTTAN PRIDE

Trollhättan Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att frigöra samhället från förtryckande normer och verka för jämlikhet, jämställdhet och HBTQ-personers rättigheter. Föreningen är öppen för alla som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers liv.

Trollhättan Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vart främsta mål är att verka för att förbättra HBTQ-personers livssituation och rättigheter. Vi vill möjliggöra för ett samhälle som präglas av öppenhet, tolerans och där du som individ kan känna frihet och framtidstro. Därför vill föreningen engagera och mobilisera en regnbågsrörelse av människor som är öppna för alla som känner sig delaktiga i och respekterar HBTQ-personers rättigheter och bidrar till en kultur som stärker värderingarna om alla människors lika värde och rätt i Trollhättan.

Trollhättan Pride vill kämpa för ett öppet och tolerant Trollhättan där alla människor oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning eller bakgrund kan känna friheten att vara sig själv. 

Följ oss på Facebook


Samarbete med Trollhättan Action Week

2021 samarbetade Trollhättan Pride tillsammans med Trollhättan Action Week och på olika sätt försöka lyfta HBTQ+ frågor inom sport och idrottsvärlden. Vi hoppas på att detta samarbete ska leda till mer acceptans för HBTQ+ personer i idrottsvärlden. Lördagen den 21 augusti 2021 hade vi ett digitalt arrangemang med bla paneldiskussioner om normer och värderingar inom sport och idrott. 

Trollhättan Pride i samarbete med


Bli Sponsor för Trollhättan Pride 2022

Just nu pågår planeringen för Trollhättan Pride 2022 och ditt företag eller organisation har möjlighet att vara med och sponsra och på olika sätt vara med i vår Priderörelse! Ert företag och organisation kommer att utifrån er nivå av sponsring tex få exponering på vår hemsida, Facebook och Instagram. Väljer ni Guld och Glitter så innebär det också en unik möjlighet att få exponering under Trollhättan Pride 2022. Ert företag och organisation kommer bla att presenteras på denna första sida utifrån de paket ni väljer.

 

Sponsorer 2022

Detta är våra sponsorer för Trollhättan Pride 2022, utan er vore vår priderörelse inte möjlig! 

🌈Tack!!🌈

I samarbete med Trollhättan Action Week, Trollhättans Stad, Folkets hus Kulturhuset, City Trollhättan & N3.